Börje Peratt – Bildmakare

 
Börje Peratt (1949–) är en svensk producent, fotograf, illustratör och konstnär. I mycket unga år fick han sina bilder publicerade i kvälls- och dagstidningar och inte minst i tidningen FOTO.
Han arbetade under åren 1974-76 med bildspel på AVC och gick sedan vidare till Sveriges Radio och därefter Sveriges Television. Startade eget bolag Manus AV-produktion AB.
 
Vid bildande av föreningen av Nätverket Danderyds Konsthall (2013-2014) ombads Börje bli interimsordförande och medverkade till att nätverket på detta sätt formaliserades. Han valdes också in som hedersmedlem.
 
LÄNKAR
Börje Peratt
LinkedIn
SFI Filmdatabas
IMDb
Mediedatabas
Peratt, Börje – LIBRIS
Coacha Unga med Livskompassen