Börje <span class=

Peratt håller ledarskapsutbildning” width=”300″ height=”225″> Börje Peratt håller ledarskapsutbildning

Börje Peratt: Tränare och utbildare

Livskompassbaserat lärande (Life Compass Based Learning, LBL) är en pedagogik som utgår från Livskompassen ett instrument som liksom pedagogiken har utvecklats av Börje Peratt här ingår även självbedömningstest.

Denna del av verksamhet drivs inom Visam AB

Utbildning

Dramatiska Institutet (Allmän Produktion 1975). Fil Mag i pedagogik (1998) och Fil Kand i psykologi (1997). Har genomgått personlighetsutvecklande program såsom UGL (Försvarets Grupp- och ledarskapsträning). Retorik steg 1 och 2 (Mindset). Grupp Dynamik (Sjöholm). Transaktionsanalys (TA). Loving Relationship Training (LRT 1 & 2). Klinisk Hypnos steg 1. Hypnos (Praesto). UEFA A-licens i fotboll uppdaterad från tidigare steg 3.

– “Möjligen var jag bland de första att använda begreppet Coach utanför Collegefotbollen i USA. Jag kallade mig i slutet av 1980-talet “Mental Coach” och arbetade med utbildning av entreprenörer inom hälsovård, media och kommunikation inom fackliga organisationer och ledarskapsutbildning inom företag och idrott. Då stod begrepp inom UK för buss eller vagn.

Sökande efter begrepp

Med en bakgrund som tränare och regissör har det blivit naturligt att använda rollspelsscenarior för att utbilda i konfliktlösning och ledarskap. Coach har därför blivit ett alldeles för begränsande begrepp. “Coament” eller “coamented” (coach/mentor/educator) är ett nybildat ord som omfattar utbildning och mentorrollen och tar stöd i kommunikation och rådgivning men också i meditationstekniker och mental träning.

Man skulle på engelska kunna sammanfatta det i: Trainer – Educator – Coach – Human Scientist = T.E.C.H som stämmer väl in på verksamhet som tränare, utbildare, coach och humanforskare.

Tech refer to Contents: 1 Arts, entertainment and media; 2 Businesses and organizations. 2.1 Universities. 3 People and fictional characters 4. Science.

Begreppet coach har också råkat ut för inflation och jag har sökt finna ett nytt begrepp för att titulera verksamheten. Inom forskning har det blivit “Human Scientist” på svenska “forskare i humanvetenskap” . Det skulle kunna rymmas under humaniora, ett område i den akademiska världen som har hamnat på undantag.

Livskompassen

Arbetade som lärare i början av 1970-talet och kom då på idén till Livskompassen som fick formen av pedagogiska spel distribuerade genom Liber Läromedel.
Utvecklade en träningsmetod i konfliktlösning och mot mobbning på ett gemensamt uppdrag från Svenska Röda Korset och svensk skola “Kaninen och Rovdjuret”. I samband med det användes arketyper för att beskriva roller, drivkrafter och emotioner. Introducerade mental coachbegreppet i Sverige 1990 i samband med starten av Visamprogram och utbildning av konsulenter för att stötta arbetsgrupper direkt ute på företag. Fick genomslag 1994 i samband med teambuilding ‘Vänd minus till plus’ och i Hammarby Hockey där coachingen omfattade alla inblandade både runt och i laget.
Håller sedan 2005 gruppledarutbildning i 3 steg för TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Kursboken LIVSKOMPASSEN – För ledare.
Inspirationsinstrumentet Livskompassen.com innehåller test som kan vara en del av en kurs.
Egen genomförd doktorandforskning publicerad i två av tre böcker. Succébo och 12 Sinnen. Den tredje heter “Försök igen”.

Metoden är också publicerad i Coacha Unga med Livskompassen. Recenserad av professor Matti Bergström.

Instrumentet Livskompassen har en vetenskaplig grund baserad på teori om hjärnans funktion (bekräftad av Nobelpristagare Roger Sperry). Den modell som vi använder vid utbildning, i seminarier och i ledarskapsutveckling bygger på snart 40 års empiri med dokumenterat framgångsrika projekt.
Målet är att åstadkomma gynnsamma beteenden, balans på arbetet och i vardagen och tillfredsställelse med sig själv och sin insats. Vägen dit är att skapa god kommunikation och samspel. Det innebär att man också behöver träna på att praktiskt lösa hinder och ibland att “ta tjuren i hornen”. Varje människa är unik och behöver finna sin röst och utveckla sitt uttryck. Då kan hon effektivt utnyttja sina drivkrafter och talanger för att förverkliga det hon önskar.  En förutsättning är också att lära sig samspela med sin omgivning. För vad är framgång värt om man inte kan dela den.

Bästa sätt

”Bästa sätt” ingår i Livskompassen som en möjlighet att utvinna erfarenhet och unik kompetens hos specialister och har vuxit fram under 25 års arbete med grupper och företag, organisationer och idrottslag.
Teori och metod är vetenskapligt studerad och prövad vid Stockholms Universitet.
”Språngbrädan”, ”NåMål”, ”GoalNavigator”, ”Finn Din Väg” och ”Vänd minus till plus” är namnen på några av de program som sprungit ur det första ”Kaninen & Rovdjuret” som togs fram på uppdrag av Röda Korset och Skolverket i mitten av 1970-talet.

Begreppet coach utanför idrotten

1989 titulerade vi verksamheten att stödja medarbetare som coaching.
1994 lanserades begreppet mental coach och utvecklingscoach i ett större sammanhang.

Coaching

innebär att medverka till självförverkligande, personligt, andligt och socialt. Coaching innebär också att skapa förutsättningar att lyckas även där det kan se mörkt ut. Att coacha partners eller en grupp ur en kris är ett av de mest ansvarsfulla och krävande uppdrag man kan ha. Coaching är inspirerande och förutsätter inte bara metod, kunskap och erfarenhet utan även följsamhet, lyhördhet och inte minst kreativitet. Inget är exakt likt det andra.

Erfarenhet av idrott

Har bakgrund som tränare i fotboll och fotbollsdomare. Mental Coach på elitnivå inom hockey och fotboll.
Spelade som 15 åring div 2 ishockey och var uttagen till Stockholms TV-puckslag och stadslag i fotboll. Vann samma år DM i juniorbandy med IK Laxarna. Blev skadad och slutade för att återkomma till idrotten vid 30-årsålder och spelade då div 6 fotboll i Djursholm. Drog igång pojkar 77 i Enebyberg och hade dem i 12 underbara år. Har också tränat Viggbyholms A-lag och utbildat tränare och ledare. Mental Coach i Hammarby 1994/95 och AIK under ett antal år i slutet av 1990-talet. Var i AIK A-lag i hockey 1998 för att klara kvalspelet och stanna kvar i Elitserien. Senast lag i träning Pojkar 17 i Café Opera 2005. Från 2006 åter i moderföreningen Enebybergs IF och Pojkar födda 91.

Har genomfört ett flertal uppdrag för Riksidrottsförbundet (“Stop Doping”, “Idrott åt alla”) och enskilda förbund (Sportdykare, Tyngdlyftning, Orientering, Fotboll). Har producerat filmer och TV-serier på tema idrott (“Pep-Talk” och “Skattjakten med Annichen Kringstad”) samt även utbildningsfilmer för domare på uppdrag av Svenska Fotbollförbundet.

Humanism & Kunskap

Sedan 2010 har en dröm varit att skapa en sammanslutning för att verka för humanism och kunskapsbildning om dess bidrag till medmänsklighet, öppenhet och tolerans. Föreningen Humanism & Kunskap bildades 2011 och några år senare uppstod en ny vision en Humanistisk Akademi. Den presenterades som en idé i början av 2018.