Börje Peratt: Talare – föreläsare – utbildare – inspiratör

Hur får man en grupp att fungera och nå resultat?
Med en omfattande karriär inom idrott och film har Börje haft många uppdrag inte bara i lagidrott och inom mediaproduktion utan även i företag och organisationer för att reda ut i begrepp och metoder som leder till gemensam strävan och arbetsglädje. Där det ibland har handlat om att påverka förutsättningarna och gå från kris till framgång. Språngbrädan 1990-2000 var en modell som visade sig ge effekter som varade över tid ett exempel är: Språngbrädan på kommunikationsföretag

Medvetandets resurser

Sedan år 2000 föreläser Börje även utifrån sin forskning om “Medvetandets uppkomst”. Vad är medvetande? Har vi tillgång till insikter bortom vardagens ekorrhjul och kan vi påverka hälsa och välbefinnande genom våra tankar?

Kreativitet och skapande

Förmågan att gå från idé till skapande och praktisk nytta kräver ett antal steg. Hur kan man hålla många bollar i luften och samtidigt nå framgångsrika resultat?