Forskare

Börje Peratt

Larry Dossey och Börje Peratt på Health Conference Grand Rapids USA 2014

Larry Dossey och Börje Peratt på Health Conference Grand Rapids USA 2014

Börje Peratt (1949–) fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi är en svensk forskare, journalist, filmare och författare. Driver forskningsprojektet ”Medvetandets Uppkomst” sedan 1988 som publiceras i FYRA böcker. Ordförande i Humanism och Kunskap, (sedan 2012). En organisation som främjar vetenskap i syfte att bidra med förståelse kring det mänskliga medvetandets till synes oändliga möjligheter. I bildandet av föreningen ingår att återerövra humanismen och dess grundläggande värderingar som rätten till sin egen livsåskådning och rätten till sitt eget liv. Grunden för mänskliga rättigheter. Med detta följer också respekt för och tolerans för andras uppfattningar vilket i sin tur är grunden för demokrati.

1986 började han som utvecklings-coach och introducerade en ny metod baserad på Livs-Kompass -Baserat Lärande (LBL).
Utbildar sedan 2005 i ledarskap i 3 steg (ca 10 kurser per år) på uppdrag av TYA – Transportfacken yrkes- och Arbetsmiljöutbildning. Han har publicerat flera böcker inom området psykologi.

Om medvetandets UppkomstOn Origin of Consciousness

Efter en svår bilolycka 1987 inleddes sökandet efter medvetandets olika möjliga tillstånd vilket kom att leda till fortbildning inom psykologi och forskningsprojektet ”Om medvetandets uppkomst”.
Den första boken Succébo som presenterades resultat från detta publicerades 2011. Den andra boken är 12 Sinnen (2012) som senare utökades och kom i en andra upplaga 2015 – Om medvetandets Uppkomst och 12 Sinnen –. Den presenterar en ny teori om sinnen och medvetande som kan påverka både naturvetenskapens syn på sinnen och förståelse för transpersonell psykologi. Boken utmanar ”det hårda problemet” och diskuterar kropp-medvetande-själ relationen. Den tredje boken ”Försök igen” har blivit fördröjd på grund av andra projekt främst film.

SUCCÉBO-fröet till framgång(2011)
”TOLV SINNEN” (2012)
OM MEDVETANDETS UPPKOMST OCH 12 SINNEN (2015)
FÖRSÖK IGEN – Try and try again! (2018)

Lite historik

Producerade under 1980-talet dokumentär och instruktionsfilmer inom vård, hälsa och omsorg och även om stress och psykosociala faktorer tillsammans med dåtidens forskare som internationellt låg i framkant såsom Professor Lennart Levi och Professor Martin Ingvar då inom hjärnforskning på fobier på Karolinska Institutet. Det hade sitt upphov i tidigare instruktionsfilmer för yrkesförare och ledde sedan till utbildningsfilmer för körskolor.[referenser]

Instruktionsfilmer inom transport och förarutbildning
1987 Kör Bilharmoniskt, utbildningsvideo med Björn Waldegård
Transportrådet i samverkan med NTF, Trafiksäkerhetsverket, Statens Energiverk
1986 Den nya förarrollen. 18´ Utbildningsfilm. Mångmedial totalproduktion. Transportrådet i samverkan med NTF, Trafiksäkerhetsverket, Statens Energiverk
Sveriges Trafikskolors Riksförening distribuerade den från 1992/93
1986 Stress! Dokumentär med Lennart Levi, Torbjörn Åkerstedt, Martin Ingvar för Transportrådet
1981 Spara bränsle. 16´ Fiction. Kommunikationsdepartementet. Energisparkommittén/Sveriges Regering
1981 Vem styr-Du eller kostnaderna. 13´ Dokumentär. Energisparkommittén/Sveriges Regering

Relevanta utbildningar inom det vetenskapliga området

Fil Kand i Psykologi, Stockholms Universitet
Fil Mag i Pedagogik, Stockholms Universitet
Grundutbildning i klinisk hypnos del 1. Södra kretsen av SFKH. 2009
Olika kortkurser i Hypnos för Fredrik Praesto (2008) och Bo George Sjöberg (2014)

Länkar

Börje Peratt
LinkedIn

Böcker
Peratt, Börje – LIBRIS
Börje PerattBöckerBokus.com