BPTV

BPTV är en ny kanal från 2020 som står helt fri och som drivs av Börje Peratt och med stöd av donatorer. Fokus ligger på upplysning om det bedrägeri som sedan 2020 rullat ut över världen och belägrar nästan alla demokratier som förvandlats till polisstater.

”Tyranniet får fäste när de rättfärdiga förlorat sin moraliska kompass och när de rättrådiga tiger.” BP