Välkommen till min mediala värld

Insikten om att Internet skulle komma att bli framtidens verktyg för kommunikation och kunskapsförmedling ledde till att tidigt innan 2000 komma ut med peratt.com (engelska) och från 2018…