Citat

”Lögnen är för pragmatikern ett praktisk sätt att omvandla sanningen vilket kan påminna om filmarens, journalistens och författarens sätt att omskapa verkligheten.” (Den raka vägen. 1980)

”Uppskattning och beröm tar fram det bästa hos människan.” (Visam 1988)

”Jag har relationer alltså finns jag.” (1988)

”Ibland är det värsta som händer det bästa som kan hända.” (Vänd minus till plus. 1994)

”Om det går att fixa, finns ingen anledning att klaga. Om det inte går att fixa hjälper det inte heller att klaga.” (”Vänd minus till plus” 1994)

”Människan har i sig en djup och grundläggande strävan att förverkliga sig själv på egna villkor och utifrån sin egen önskan, dröm och vilja.” (”Gränsbrytaren”, Bok, s 8 Visam, 1998)

”Hellre fri i främmande land än fånge i mitt hem.” (Sångtext filmen ”Bella & Real” och musikalen ”Den Fagre” Kulturnätet 2004)

”Du är, ingen är som du. Moder Jord vill se dig lycklig och le.” (Musikalen ”Den Fagre”. Kulturnätet 2004)

”Allt du kan, allt du vill, allt du önskar – Det handlar om tro.” (Livskompassen för gruppledare’. Ledarskapsutbildning Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 2005)

”Att coacha är att hjälpa andra hitta svaren inom sig själva och ge mod att anta sina utmaningar.” (”Coacha Unga med Livskompassen”, s 1. Visam 2008)

”Rätten till sitt eget liv, är humanismens fundament.” (Fred Börjar Hemma dialogseminarium. Folke Bernadotteakademin/Föreningen Kulturnätet 2010)

”Den som inte har en lång lista av bakslag, felsteg och misslyckanden, har inte ansträngt sig tillräckligt.” (Presentationen av ”Trägudars Land” och Draupner Film på York Viking Banquett 2010)

”A person who doesn´t have a long list of failing, hasn´t tried hard enough.” (Presentation of “Land of wooden Gods” and Draupner Film at York Viking Banquett 2010)